MC A1, A2 & A

MC A1, A2 & A

MC-körkort!? En dröm som kan bli sann. -Vi hjälper dig att förverkliga den!

För att påbörja utbildning och övningskörning måste du ansöka om körkortstillstånd, tar i regel 1–2 veckor för Transportstyrelsen att handlägga. Glöm inte att göra syntest.

Om du har planer på att komplettera med privat övningskörning så måste din handledare skicka in en ansökan om handledarskap till Transportstyrelsen.

https://tettesmcskola.se/wp-content/uploads/2019/09/UTBILDNINGSPLAN-FÖR-TETTES-MC.pdfTeoriutbildning
Vid inskrivning får du tillgång till ditt digitala teorimaterial och kan därefter börja dina studier.

Körutbildning
Tillsammans med din lärare planeras upplägget för just din utbildning där hänsyn tas till vad som passar dig. Vi följer gällande undervisningsplan för MC-utbildning.

Garagelektion
Teoretisk och praktisk genomgång av motorcykelns funktioner. Där vi bland annat kommer prata om bromssystem, elektronik, hjul, däck, drivpaket & säkerhetskontroll.

Riskutbildning 1
Denna kurs ger dig bl.a. kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer som påverkar din körförmåga. Under utbildningen får du bl.a. delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna i trafiken och hur de kan undvikas.
Utbildningen genomförs på MC-skolan

Riskutbildning 2

Innan du går Riskutbildning del 2 behöver du kunna manövrera din motorcykel på ett säkert sätt och känna dig bekväm i sadeln vid acceleration och bromsning. Övningarna är verklighetsförankrade och relaterar till vanliga trafiksituationer och olyckor. De färdighetsinriktade inslagen är begränsade och utbildningens fokus ligger på hur du undviker att hamna i olika risksituationer.

Om du inte är inskriven elev på trafikskolan och önskar göra risktvåan via trafikskolan måste du genomgå en testlektion innan trafikskolan kan boka dig.

Utbildningen genomförs på MC-skolan & banan.

Examination
Kunskapsprovet görs på någon av Trafikverkets förarprovkontor. Kunskapsprovet måste vara godkänt för att körprovet.

Körprovet består av säkerhetskontroll, manöverprov (låg- & högfartsbana) och körning i trafik.

Provet genomförs på vår bana och i Ystad med omnejd.

Körning i trafik

Du kör i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om det skulle vara så att du uppvisar några brister vid det särskilda manöverprovet ska förarprövaren särskilt uppmärksamma det vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Vidare ska din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik uppmärksammas. Under körning sker kommunikation med dig via radio.

Utbildningar

Läs mer om våra utbildningar och vad du kan lära dig hos oss på Tettes MC-skola i Ystad.

Facebook

Följ oss på Facebook, vi uppdaterar sidan regelbundet

Tetterundan

Tetterundan är ett återkommande årligt event som sker med Tettes MC-skola