Anmälningsblankett

Jag har tagit del av gällande priser och är införstådd med att dessa kan ändras under utbildningens gång. Detta avtal gäller i 12 månader, om ingen annan överenskommelse har tecknats. Betalda lektioner har en giltighetstid tom det aktuella kalenderårets slut. Återbud ska lämnas senast kl 12.00 arbetsdagen före den bokade lektionen och senast 1 vecka före bokad riskutbildning. I annat fall debiteras full avgift. Alla våra elever blåser i vår alkomätare innan körlektionen påbörjas. Jag tillåter att bilder som tagits under utbildningen publiceras på internet, med eller utan mitt namn. I egenskap av vårdnadshavare för ovanstående godkänner jag ovanstående villkor samt att alla förekommande avgifter faktureras.

Utbildningar

Läs mer om våra utbildningar och vad du kan lära dig hos oss på Tettes MC-skola i Ystad.

Facebook

Följ oss på Facebook, vi uppdaterar sidan regelbundet

Tetterundan

Tetterundan är ett återkommande årligt event som sker med Tettes MC-skola